Jätkame erinevate koeraga tegelemise võimaluste tutvustamist. Seekord võtame vaatluse alla BH testi.


Kaasaegne maailm nõuab meie neljajalgselt sõbralt hakkama saamist paljude selliste olukordadega, millega tema eelasted looduses kokku ei puutunud. Selleks, et koer tänapäeval meie kõrval hakkama saaks, peab teda tutvustama väga paljude erinevate olukordadega. Kui omanik on oma ülesannete kõrgusel, kasvab koerast sotsiaalne kaaslane, kellega ei ole häbi avalikus kohas liikuda.


Üks võimalik variant koera sotsiaalsuse ja kuulekuse hindamiseks on BH ehk ühiskonnasõbralikkuse test.  Mitmetes Euroopa riikides on antud eksam kohustuslik kõigile koertele, kes tahavad mingi koolitusalaga tegeleda. Eestis peavad kindlasti BH testi sooritama koerad, kes hakkavad edaspidi IPO-ga (koosneb jälje, kuulekuse ja kaitse osasooritustest) tegelema. Samas on see eksam kasulik kõigile koeraomanikele, sest annab ülevaate, kuidas koer erinevates situatsioonides end üleval peab.


Eksam koosneb kolmest osast:
 • kuulekus

 • linnaosa

 • teooriaeksam (vabatahtlik)


Kuulekuse osa toimub treeningplatsil. Selle raames hinnatakse erinevaid kuulekuselemente:
 • kõrvalkõnd rihmaga

 • ilma rihmata kõrvalkõnd

 • liikumise istumine

 • lamamine ja juurdetulek

 • paigallamamine häiritud olukorras


Koer peab kuulekusosas antavast 60 punktist saama vähemalt 42 punkti. Kui koer kullekusosa ei soorita, siis teda linnasasa osalema ei lubata.


Linnaosa sooritatakse mõnes tiheda inimliiklusega paigas. Selle jooksul pööratakse tähelepanu järgnevale:
 • suhtumine inimrühma

 • suhtumine jalgratturisse

 • suhtumine autodesse

 • suhtumine jooksjatesse ja rulluisutajatesse

 • suhtumine teistesse koertesse

 • liikluse keskele hetkeks üksi jäetud koera käitumine ja suhtumine teistesse loomadesse.


Linnaosas nähtu põhja otsustab kohtunik, kas koer läbis eksami või mitte. Võistlusraamatusse (kuhu edaspidi märgitakse kõik antud koera soorituste tulemused) pannakse kirje sooritatud või mitte sooritatud.


BH eksamil osalev koer peab olema vähemalt 12 kuud vana.


BH testi reeglid leiab siit. Selle aasta esimene BH test toimub 17.aprillil Tartus.