Nõu annab Vilde tee loomakliiniku loomaarst Anu Poopuu.


Meie koduste koerte eellased elavad sotsiaalsetes gruppides, millel on oma läbipõimunud hierarhia. Hundid moodustavad karja enamasti oma selle ja eelmise aasta poegadest ja on koos kevadest sügiseni.


Toidu otsimine, valik ja püüdmine toimub koostöös. Koerad on võimelised ära sööma päevas kuni 10 kg liha ja paastuma seejärel kuni nädala. Toidu pideval olemasolul on söödavad toidukogused väiksemad ning söömine regulaarne.


Toitumiskäitumise võib jagada:
  • toidu otsimine, ehk jahile minek;

  • saaklooma valik;

  • püüdmine ja tapmine;

  • söömine.


Toidu püüdmine toimub karja omavahelise koostööna. Igal liikmel on jahis oma kindel ülesanne.


Saaklooma tabamise järgselt toimub söömine kindlate reeglite kohaselt, kus mängu tuleb võimufaktor.


Kõrgemal positsioonil olevad loomad söövad esimestena, nii palju kui tahavad ja seda, mida tahavad.


Toidule ligipääs toimub läbi teatud kindlaksmääratud rituaalide, et tegelikult vältida energiat võtvaid vastasseise, mis muudaksid karja nõrgaks.


Kodustatud loomadel, kes saavad toidu inimeselt, toimub toitumiskäitumise väljendamine läbi:
  • ligipääsu toiduallikale või pere (loe: karja) toiduvarudele;

  • konkurentsi loomade ja/või inimese vahel;

  • võib olla seotud ka toidu enda väärtusega.


Nagu eelnevalt mainitud, on toidule ligipääs privileeg, mis näitab võimu. Seepärast on koertel väga palju toiduga seotud käitumismustreid, mille abil või mille lähedal proovib koer kehtestada oma positsiooni ning seda isegi kui kõht on täis.


Inimesed on varasematel aegadel samuti kehtestanud toidu läbi või abil oma positsiooni, kuid tänapäeval me pigem väljendame läbi toidu pakkumise sõprust. Ehk siis: hea sõber - kutsun sööma, väga hea sõber - teen ise süüa. Ning inimese parim sõber, koer, peab ju meie arusaam järgi saama sõpruse jagamisest oma osa. Paraku aga tekitab selline inimese lähtekoht valesti mõistmist koeras ning paneb koera sageli testima oma positsiooni ulatust.


Näiteks toidust loobumine võib olla seotud positsiooni kehtestamisega ning laua ääres kerjav koer ei pruugi olla üldsegi näljane vaid üritab pääseda ligi grupi varudele.


Et vältida „tantsu toidu ümber“, peaksime pakkuma võimalust koeral oma toit välja teenida ning leidma sõpruse väljendamiseks koera jaoks meelepärasemaid vahendeid, nagu näiteks aktiivselt koos veedetud aeg.