Tänapäeval on naha alla pandav riisitera suurune kiip väga levinud loomade identifitseerimise vahend. Selle abil saab tuvastada, kas võistlusel või näitusel osaleb ikka õige koer ning koera kadumisel aitab see omaniku ja lemmiku teed uuesti kokku viia. Lisaks on lemmikloomade registreerimine paljudes omavalitsustes kohustuslik.


Kuid selleks, et kiibist oleks abi, peavad olema täidetud kaks tingimust:
  • koerale on vasakule küljele kaelanaha alla pandud kiip

  • kiip on kantud registrisse


Esimese punkti on täitnud järjest enam koeraomanikke. Kuid registrisse kandmine jääb tihti erinevatel põhjustel tegemata. Liigagi tihti kohtab teateid leitud lemmikutest, kes on küll kiibistatud, kuid registreisse kandmata.


Kui kiipi ei registreerita, pole sellest aga kasu. Varem tegelesid koerte registrisse kandmisega põhiliselt loomaarstid. Nüüd saavad seda teha loomaomanikud ise.


Selleks tuleb külastada Riigiportaali www.eesti.ee.
  • Vali alajaotus “Kodaniku”

  • Leia "X-tee teenuste" alt "Kohalike omavalitsuste lemmikloomaregister".


Sellel lehel saab:
  • Lemmikloomaomanik vaadata ja parandada oma kontaktandmeid

  • Lisada registreisse uue kiibitud lemmiku


Need tegevused on loomaomanikule tasuta.


Riigiportaali saab siseneda kasutades:
  • oma ID-kaarti

  • oma mobiili-ID

  • oma internetipanga paroole


Seda, kas tema lemmikloom on registreeritud, saab igaüks kontrollida lehelt www.llr.ee