Koerakoolitusalad võib laias laastus jagada kaheks: rahvuslikud ja rahvusvahelised. Vaatame lähemalt päris meie oma kuulekusala – kuulekuskoolitust ehk KK-d.


Maailmas on kokku pandud palju erinevaid reeglite kogumeid, mille järgi koerad ja koerajuhid end teiste omasugustega võrrelda saavad. Mõned neist reeglitest kehtivad mitmes eri riigis ja see võimaldab ühte süsteemi kuuluvatel koerasportlastel end rahvusvahelisel tasemel proovile panna. Sellised alad on näiteks varem tutvustatud agility ja erinevad rakendispordi alad.


Samas on olemas palju selliseid koeraga tegelemise alasid, mis on mõeldud ainult nö kohalikuks tarbimiseks ehk millel puudub rahvusvaheline väljund. Sellised alad on ellu kutsutud enamasti selleks, et täita mõnda rahvusvaheliste koeraspordialade jäetud lünka. Selline on ka meie kuulekuskoolitus.


Kuulekuskoolitus ehk KK on ainult Eestis kehtiv reeglistik. Selle ala eksamitel ja võistlustel võivad osaleda kõik koerad. Paljudel tõugudel on antud ala eksami sooritamine nõutud enne koera aretusse lubamist. Väga paljudele koertele ja koerajuhtidele on see esimeseks alaks, millega noore koeraga tegelema hakatakse.


Ala jaguneb kolmeks eri tasemeks:


KK-1


KK-2


KK-3


Kõigepealt tuleb alustada KK-1 tasemel ja kogudes sellel eksamil vähemalt 70 punkti 100-t, on koeral õigus üles astuda järgmisel tasemel. Teiselt tasemelt kolmandale pääseb samuti 70 punktiga.


Esimese astme eksamil osalemiseks peab koer olema vähemalt 8 kuud vana ja kiibiga märgistatud, et saaks veenduda, et kohtunikule esitletakse just protokolli kantud koera.


Harjutused on kõigis kolmest astmes üldjoontes sarnased, lihtsalt mida kõrgema taseme eksamil koer osaleb, seda vilunumad peavad olema tema oskused.


KK-1 eksamil oodatakse koeralt järgnevat:
 • Juurdepääsetavus ja hammaste näitamine

 • Kõrvalkõnd rihmaga

 • Istuma jäämine

 • Lamama jäämine ja juurdetulek

 • Tõke

 • Eseme toomine

 • Kohale saatmine

 • Lamamine häiritud olukorras


KK-2 eksmail peab koer oskama järgmist:
 • Kõrvalkõnd rihmata ja paugukatse

 • Liikumiselt istuma jäämine

 • Liikumiselt lamama jäämine ja juurdetulek

 • Liikumiselt seisma jäämine

 • Puidust eseme toomine

 • Puidust eseme toomine üle tõkke hüpates

 • Kohale saatmine

 • Lamamine häiritud olukorras


KK-3 eksamil peab koer sooritama sellised harjutused:
 • Kõrvalkõnd rihmata ja paugukatse

 • Liikumiselt istuma jäämine

 • Jooksmiselt lamama jäämine ja juurdetulek

 • Jooksmiselt seisma jäämine ja juurdetulek

 • 650-grammise puidust viskehantli toomine

 • 650-grammise puidust viskehantli toomine üle 1-meetrise tõkke hüpates

 • Kohale saatmine

 • Lamamine häiritud olukorras


1.jaanuaril 2011 hakkasid kehtima uued kuulekuskoolituse eeskirjad. Uute reeglite ning eksami- ja võistlustulemustega saab tutvuda EKL-KKK koduleheküljel.