Koer hangib ümbritsevast infot oma meelte abil. Saadud teabele reageerimist kontrollivad suures osas instinktid. Kuidas need koera käitumist mõjutavad ja mil viisil me saame neid enda hüvanguks ära kasutada?Instinkt • kaasasündinud šabloonne käitumisakt ehk kindlale ärritile vastab koer alati sama moodi – kass jookseb eest ära ja saagiinstinkti toel ajab koer teda taga

 • käitumise vallandab ärriti

 • eesmärgiks on alati rahu saavutamine

 • inimene on aretusega mõjutanud erinevate instinktide avaldumise tugevust

 • instinkte saab edukalt kasutada koerte koolitamisel


Jahiinstinkt • selle alla kuuluvad kõik toidu hankimisega seonduvad instinktid: otsimis-, tagaajamis-, tapmis- ja söömiskäitumist mõjutavad instinktid.

 • toiduinstinkt – tugevust näitab, kui palju on koer söögi nimel võimeline pingutama; küllastub kiiresti – kui koeral kõht täis, siis teda toiduga motiveetida enam ei saa.

 • saagiinstinkt – kõige liikuva jälitamine, koolitusel hästi kasutatav, võib samuti lõpuks küllastuda


Karjainstinkt • koer on karjaloom

 • soov kuhugi kuuluda

 • koer otsib peremehe heakskiitu

 • koolituses saab edukalt kasutada


Suguinstinkt • selle alla käivad kõik soo jätkamist ja järglaste eest hoolitsemist reguleerivad instinktid

 • koolituse vaatevinklist pigem segavad


Lisaks eelpoolmainitud instinktidele leiab koera käitumist jälgides temast veel palju erinevaid alati kindlas järjekorras avalduvaid käitumisskeeme.