Mida saab omanik teha kutsika abistamiseks tema sotsiaalses arengus?

Veenduge, et kutsikas puutuks regulaarselt kokku erinevate inimeste, loomade ja situatsioonidega. Tuvastage inimesed ja olukorrad, kellega või millega kutsikas sageli kokku ei puutu. Näiteks juhul, kui majapidamises pole lapsi, võib korraldada lastega regulaarseid mängukohtumisi. Kui omanik elab maal, on aegajalt hea jalutada kutsikaga linnatänavatel. Linnas üles kasvanud kutsikas seevastu võib hirmu või erutusega reageerida põllumajandusloomadele, kellega tal  varases arengujärgus kokkupuude puudus.

Tutvustage kutsikat nii paljude uute inimeste ja olukordadega kui võimalik, tehes sellega algust juba tema esimesel kolmel elukuul. Vormiriietuses ametnikud, kärarikkad väikelapsed, ettearvamatult käituvad inimesed on vaid mõned loomas hirmu esilekutsuda võivad näited.  Lisaks sellele oleks hea juba varakult tutvustada kutsikale autosõitu, lifte, treppe, erinevaid helisid (autod, rongid, lennukid) jne. On tähtis, et kutsikale antakse võimalus lõdvestuda ja uute olukordadega harjuda, vältides erutuse ja hirmu tekkimist.

Üks võimalus uute olukordade ja inimestega tutvustamise soodustamiseks on preemia kasutamine. Preemiaks võib olla lemmikmänguasi või maius iga kord, kui kutsikas stiimuliga kokku puutub. Kui võõrad inimesed igal kohtumisel kutsikale maiust pakuvad, õpib kutsikas neid kohtumisi ootama. Preemiate pakkumine toimib ühtlasi ka käekartuse vähendajana, kuna kutsikas õpib seostama väljasirutatud kätt ja uusi sõpru millegi positiivsega. Kui kutsikas on õppinud käsu peale istuma, peaks iga uus sõber käskima kutsikal enne preemia andmist istuda. See õpetab korrektset tervitamiskäitumist ja on vähem tõenäoline, et kutsikas hakkab inimeste najale üles hüppama.

Kutsikale peab oma arengut kujundavate kuude vältel andma võimaluse kohtuda ja saada preemiat paljudelt erinevatelt inimestelt – kõigi vanusegruppide, rasside, välimuste ja sugude esindajatelt. Kui tundub, et kutsikas satub paanikasse, taanduge veidi ja proovige hiljem uuesti, et hirmu mitte süvendada. Omanikud ei tohiks kunagi hirmunud koera rahustada/kiita või talle kaasa tunda, kuna kutsikas võib näha selles preemiat kartliku käitumise eest, mis suurendab hirmu veelgi.

Sotsialiseerumine versus haigusrisk on probleemiks juhul, kui efektiivne sotsialiseerumine nõuab, et omanik viiks kutsika välja enne, kui vaktsineerimisskeem on lõpule viidud. Mõistlik oleks kutsikat kanda süles, viia teda autosõitudele ja tutvustada külalistele. Hoiduma peaks kontaktist koerte väljaheidetega või teiste koertega, kelle tervise- ja vaktsineerimisstaatus on teadmata.

Hea oleks liituda mõne kutsikakooli grupiga. Leidke hea koertetreener, kes kasutab positiivseid, premeerimisel põhinevaid meetodeid. Käige ise mõnes tunnis kohal, et olla kindel koolitaja meetodites. Kutsikakoolis õpib kutsikas suhtlema erinevate koertega, säilitades samal ajal  kontakti omanikuga.

Kutsikate käitumise ja sotsialiseerumise teemal jätkame järgnevates postitustes.