Sellel nädalalõpul jätkub jaanuaris alanud EKL korraldatav kõigile koertega tegelejatele suunatud õigusalaste loengute sari.


Sarjast:
 • Korraldaja: Eesti Kennelliit

 • Lektor: Maret Kärdi

 • Kellele: koeraomanikele ja -kasvatajatele, loomaarstidele ning õigusabi osutajatele

 • Lisainfo: siit


2. loeng: Tõukoerte kasvatuse ja aretuse õiguslikud alused
 • tõukoerakasvatuse rahvusvahelised ja siseriiklikud õiguslikud alused

 • kennelnime ja kasvataja tunnustamine ning kaitse

 • tõuraamat ja selle erinevad osad

 • aretuskoerte kasutust reguleerivad alused

 • tõukohased erisused

 • erandid ja nende tagajärjed

 • aretuskoerte omanike vahelised kokkulepped, dokumentatsioon ja vastutus


Kus ja millal?
 • 1. veebruaril 2013 16:00 Tallinnas, Tuisu 2A

 • 2. veebruaril 2013 11:00 Tartus, Võru 80

 • 3. veebruaril 2013 11:00 Sauga alevik, Põõsalinnu 2