Selle aasta algusest kehtivad uued Rahvusvahelise Päästekoerte Organisatsiooni (IRO) poolt kehtestatud päästekoerte eksamite reeglid. Nende reeglite kohaselt hinnatakse otsingukoerte tööd üle terve maailma. Reeglid annavad juhiseid, et hinnata koerte tööd:
  • Jäljel

  • Maa-ala otsingul

  • Varingu-otsingul

  • Laviini-otsingul

  • Vetelpääste koerte tööd


Suurimad muutused:
  • Ühtlustati alade jagunemine tasemeteks – varem oli laviinikoerte ja vetelpäästekoerte eksamitel kolm taset, nüüd on kõigil aladel kaks taset.

  • Kuulekuse ja osavuse sooritused liideti – mõned elemendid kadusid, teised ühendati üheks harjutuseks, osa elemente muutus keerulisemaks.

  • Otsingu-osasoorituste kõrgemal tasemel muudeti olulisemaks koerajuhi töö – kaardi lugemine, otsingustrateegia koostamine, koera lugemisoskus.


Selleks, et uutest reeglitest kehtiks ühene arusaam üle kogu maailma, korraldab IRO aasta jooksul uusi reegleid tutvustavaid koolitusi kõigis liikmesriikides.


Eesti Otsingukoerte Klubi korraldab 27.-28.aprillil Tallinnas ja Viimsis uusi IRO reegleid tutvustava koolituse. Koolitajaks on Dr. Isabella Kühn Saksamaalt. Üritusele on oodatud kõik huvilised. Lähemalt saab lugeda siit.