Pulka on Skandinaaviast pärit talvine looduses liikumise vorm. Pulka tähistab veetavat kelku. Kuid seda sõna kasutatakse ka koerast, kelgust ja suusatajast koosneva rakendi tähenduses. Ajalooliselt ongi sellist koera ja inimjõu ühendust kasutatud erinevate vahendite vedamisel ühest kohast teise. 1952. aastal oli pulka Oslo olümpiamängude näidisala. Eesti keeles kasutatakse antud ala kohta samuti mõistet rakendisuusatamine.


Ala sarnaneb suusaveole. Rakend koosneb kolmest lülist:
  • koer

  • kelk

  • suusataja


Koer rakendatakse aiste abil kelgu ette. Suusataja on omakorda elastse veoliini abil kelgu külge kinnitatud. Kelgu ette võib rakendada nii ühe kui mitu koera, seda sõltuvalt veose raskusest. Selle alaga saavad tegeleda kõik lumes hakkama saavad inimesega koostööaltid koerad.


Nagu suusavedu, eeldab ka see ala teatud suusatamisoskust. Erinevalt suusaveost veab rakendis koer kelku ja suusataja peab ise aktiivselt tööd tegema, et mitte lisaraskuseks muutuda. Eriti tähelepanelik peab olema tõusudel.


Pulka ehk rakendisuusatamine on nii mõnus viis talvel matkama minekuks kui ka suurepärane ala võistlustel teistega rinda pistmiseks. Võistlustel on kelgu kaal 0,7x koera kehakaalust. Läbitavad distantsid algavad enamasti 10-15km-st ja ulatuvad 20-30km-ni. Tihti korraldatakse ka teatevõistlusi.


Foto www.rakendisport.ee