Sellel laupäeval, 4.juunil toimuvad Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu meistrivõistlused põllujälje katses. Täpsema info võistluste kohta leiab siit.


Mida peavad põllujälje katsel osalevad koerad oskama?


Ala koosneb kahest osast:
 • jäljeosa

 • kuulekusosa


Mõlemalt osaalalt on võimalik teenida maksimaalselt 100 punkti.


Ala jaguneb kolmeks raskusastmeks:
 • PJK 1

 • PJK 2

 • PJK 3


Jälg tehakse kas rohu- või mullapõllule. Jälg algab jäljevaia juurest ja lõpeb esemega. Töö ajal tuleb koera ja koerajuhi vahel säilitada 10 meetrist vahemaad, et koer saaks rahulikult töötada. Selleks kasutatakse enamasti jäljerihma. Koera ülesanne on jälg võimalikult täpselt ja tähelepanelikult algusest lõpuni läbi töötada ja näidata kõik sellel leiduvad esemed.


1.astmes:


Vähemalt 300 sammu pikkuse jälje paneb maha koerajuht ise. Jälg koosneb kolmest sirgest, kahest umbes 90° nurgast ja sellele asetatakse kaks eset, mille koer peab üles leidma. Jäljel lastakse 20 minutit seista ja seejärel siirdub koer seda läbi töötama. Selleks on tal aega 15 minutit.


2.astmes:


Vähemalt 400 sammu pikkuse jälje paneb põllule koera jaoks võõras inimene. Jäljel on endiselt kolm sirget, kaks umbes 90° nurka ja kaks eset. Koer alustab tööd, kui jälg on vähemalt 30 minutit vana. Jälje ajamiseks antakse aega 15 minutit.


3.astmes:


Vähemalt 600 sammu pikkune jälg kõnnitakse põllule koerale tundmatu inimese poolt. Sellel jäljel on viis sirget, neli umbes 90° nurka ja kolm eset. Koer lubatakse jäljele tunni aja pärast. Koerale antakse jälje lõppu jõudmiseks aega 20 minutit.


Jälje osa poolest on PJK kergem kui FH. Kuid PJK osalevad koerad peavad pärast ninatööd erinevaid kuulekusharjutsi sooritama.


Kuulekuse osas muutuvad harjutused samuti aste astmelt raskemaks.


Mõned näited:

Liikumise pealt seisma jäämine:

 • 1. astmes puudub

 • 2. astmes tuleb koera juurde tagasi

 • 3.astmes antakse “seisa” käsk jooksu pealt, koer kutsutakse koerajuhi juurde


Eseme toomine tasasel maal:

 • 1. astmes hantli raskus 650g

 • 2. astmes hantli raskus 1kg

 • 3. astmes hantli raskus 2kg


Lamamine häiritud olukorras:

 • 1. astmes seisab koerajuht näoga koera poole

 • 2. astmes seisab koerajuht seljaga koera poole

 • 3. astmes seisab koerajuht koera nägemisulatusest väljas


Täpsed reeglid leiab EKL-KKK leheküljelt.