Ostukorv 0

Logo Tere tulemast!

FH võistlus

01.05.2013

Kuigi aprilli alguses selgitati Taanis välja jäljekoerte maailmameister, siis meie põllud alles tahenevad ja sellesuvine esimene jäljevõistlus toimub mai alguses.


Võistlusest:
 • Mis: jäljekoerte katse (FH) võistlus

 • Korraldaja:  klubi Sportkoer

 • Millal: 11.mail

 • Kus: Harjumaal

 • Kohtunik: Tatjana Tšernjakova

 • Registreerumine kuni: 04.maini

 • Lisainfo: siit

tundlikku nina saab rakendada väga paljudel inimestele vajalikel töödel. Otsingutööd ei ole mingi erand. Kui eelnevates kirjutistes tutvusime päästekoerte ajaloo ja tööpõhimõtetega, siis seekord vaataks lähemalt võimalikke kasutusalasid.


Otsingutöid erinevates keskkondades ühendab üks põhimõte – koer peab lõhna järgi leidma seal olevate inimeste asukoha ja neist koerajuhile märku andma. Kasutusala järgi jagunevad otsingukoerad jäljekoerteks, maastiku-, varingu- ja meil vähemlevinud laviiniotsingu koerteks. Rahvusvahelise Päästekoerte Organisatsiooni ehk IRO poolt koostatud eksamireeglid hõlmavad ka vetelpäästekoerte eksamit, kuid nende töö on rohkem kannatanute ja paatide transport vees ja kaldal kui otseselt otsimine. IRO otsingukoerte eksamite reegleid ehk IPO-R reegleid saab kasutada:
 • päris otsingutele kaasatavate koerte atesteerimise eksamite ühe osana

 • omaette eksamite või võistluste korraldamiseks


Jälg


See osa sarnaneb enim erijälje ehk FH eksamiga. Suurim erinevus on, et kui FH eksamil lõpeb jälg esemega, siis päästekoerte jäljeeksamil on jälje lõpus inimene, kellest koer peab märku andma. Ala jaguneb kaheks tasemeks:


A tase

 • võõra inimese tehtud jälg

 • 1000 sammu

 • 1,5 tundi vana

 • 5 nurka ja 5 eset


B tase
 • võõra inimese tehtud jälg

 • 2000 sammu

 • 3 tundi vana

 • 7 eset, 7 nurka – ka teravnurgad


Maastikuotsing


A tase
 • otsinguala 100x200m

 • 2 kadunut

 • tööaeg 15 minutit


B tase
 • otsinguala 100x300m

 • 3-6 kadunut

 • tööaeg olenevalt kadunute arvust 20-30 minutit


Koerajuht liigub otsinguala keskel ja koer peab läbi vaatama ala, mis jääb 50 meetri ulatuses koerajuhist paremale ja vasakule. Koerajuht tohib ala läbida ainult ühe korra.  Koertele on tihti raskeim järjekindlalt koerajuhist näidatud suunas piisavalt kaugele eemaldumine. Kuna tegemist on suhteliselt intensiivse harjutusega, peavad seda sooritama minevad koerad olema väga heas füüsilises vormis.Varing


Selles otsinguosas on kannatanud peidikutes ehk koeral puudub võimalus nendega nägemiskontakt saavutada. Seega peab koer inimeste leidmiseks lootma ainult oma ninale. Sellel ajal kui koer töötab, askeldavad varingul abilised, kes justkui kaevaks juba kedagi välja, lisaks on taustahelidena igasugune müra. Kõik selleks, et teha kindlaks, kas koer suudab segajaterohkes ümbruses oma tööle – kannatanute leidmisele – keskenduda. Nagu eelnevatelgi aladel, on ka varingueksamil kaks taset:


A tase
 • varingu pindala 600–800 m²

 • 2 kannatanut

 • tööaeg 15 minutit


B tase
 • varingu pindala 800–1200 m²

 • 3-6 kannatanut

 • tööaeg sõltuvalt kannatanute arvust 30-40 minutit


Lisaks otsingule (jälg, maastik, varemed, laviin) peavad koer ja koerajuht eksami sooritamiseks läbima veel kuulekuse ja osavuse osasooritused. Neis lähemalt järgmine kord.


Päästekoerte eksamireeglitega tutvuda siin.

Sellel nädalavahetusel toimuvad Horvaatias FCI egiidi all korraldatavad jäljekoerte maailmameistrivõistlused. Eestit esindavad selle üritusel Igor Suhhalet koeraga Unesrchrocken Wimba ja Kairi Viherpuu koeraga Apollon vom Team Endrefalva. Võisteldakse IPO-FH-s. Mis selle tähekombinatsiooni taga peitub?


Rahvusvaheline jäljekoerte eksam jaguneb kolmeks astmeks:
 • FH –1

 • FH –2

 • IPO – FH


Eksami eesmärgiks on panna proovile koera võimed ajada tunde vana jälge vahelduval maastikul igasugustes ilmaoludes. Kuna selles eksamiformaadis hinnatakse küllaltki tehnilist sooritust, siis jõuavad kõrgemates tasemetes tulemuseni vanemad ja kogenumad koerad. FH –1 astmes osalemiseks peab koer olema vähemalt 18 kuud ja FH – 2 astmes vähemalt 20 kuud vana.


Kõigis astmetes töötab koer kas 10 meetrise jäljerihma otsas või ilma rihmata, aga siis peab koerajuht ise koeraga 10 meetrist vahet hoidma.FH –1 jälg • pikkus vähemalt 1200 sammu

 • vanus 3 tundi

 • võõra inimese poolt tehtud jälg

 • 6 täisnurka

 • kaks ristuvat jälge

 • 4 eri materjalist eset (umbes 10x3x1 sentimeetrit)

 • tulemuse saamiseks peab koer saama minimaalselt 70 punkti


FH –2 jälg • pikkus vähemalt 1800 sammu

 • vanus 3 tundi

 • võõra inimese poolt tehtud jälg

 • 7 nurka (millest kaks teravnurka ja üks kaar)

 • kaks ristuvat jälge

 • 7 eri materjalist eset (umbes 10x3x1 sentimeetrit) • tulemuse saamiseks peab koer saama minimaalselt 70 punkti


IPO – FH • kaks eri päevadel aetud jälge

 • pikkus vähemalt 1800 sammu

 • vanus 3 tundi

 • võõra inimese poolt tehtud jälg

 • 7 nurka (millest kaks teravnurka ja üks kaar)

 • kaks ristuvat jälge

 • 7 eri materjalist eset (umbes 10x3x1 sentimeetrit)

 • 45 minutit kummagi jälje läbitöötamiseks

 • tulemuse saamiseks peab koer mõlemalt jäljelt saama minimaalselt 70 punkti


Tulles tagasi tänase postituse alguse juurde, selgub, et Apollon ja Wimba peavad oma ninade teravust tõestama kahel eri päeval kolme tunni vanuseid jälgi ajades. Ülesande teeb keerulisemaks äsja lõppenud lumerohke talv. Nimelt ei saa selliseks jäljeeksamiks lumega hästi treenida ja alles hiljuti sulanud lumi ei jätnud enne ärasõitu harjutamiseks eriti aega. Pind päkka!


Võistluste koduleht asub  siin. Väikest reportaaži saab lugeda siit.

3 ese(t)