Koera võtmine ja omamine on reguleeritud mitmete seadustega. Iga koertega tegeleja peaks olema kursis teda puudutavate õigusaktidega. Selle aasta esimeses pooles korraldab EKL üle Eesti loengusarja koerapidamisega seotud seadustest.
 • Korraldaja: Eesti Kennelliit

 • Lektor: Maret Kärdi

 • Kellele: koeraomanikele ja -kasvatajatele, loomaarstidele ning õigusabi osutajatele

 • Lisainfo: siit


1. loeng: Koeraga seotud omandi- ja valdusküsimused
 • ostu-müügitehingud

 • kinkimine

 • omand

 • kaasomand

 • omandireservatsioon

 • valdusõigus

 • valduse ja

 • kasutuse erinevad võimalused

 • lepingust ülesütlemin

 • lepingutingimuste muutmine

 • pärimine

 • 4. jaanuaril 2013 16:00 Tallinnas, Tuisu 2A (Eesti Kennelliit)

 • 5. jaanuaril 2013 11:00 Tartus, Võru 80 (Tartu Jahindusklubi)

 • 6. jaanuaril 2013 11:00 Sauga alevik, Põõsalinnu 2 (Sauga Avatud Noortekeskus)


2. loeng: Tõukoerte kasvatuse ja aretuse õiguslikud alused
 • tõukoerakasvatuse rahvusvahelised ja siseriiklikud õiguslikud alused

 • kennelnime ja kasvataja tunnustamine ning kaitse

 • tõuraamat ja selle erinevad osad

 • aretuskoerte kasutust reguleerivad alused

 • tõukohased erisused

 • erandid ja nende tagajärjed

 • aretuskoerte omanike vahelised kokkulepped, dokumentatsioon ja vastutus

 • veebruaril 2013 16:00 Tallinnas, Tuisu 2A

 • veebruaril 2013 11:00 Tartus, Võru 80

 • veebruaril 2013 11:00 Sauga alevik, Põõsalinnu 2


3. loeng: Koer kui õigussuhte osaline
 • koera kui subjekti õigused

 • igaühe õigus ja koer

 • omaniku õigused ja kohustused

 • vastutus lepingulistes ja lepinguvälistes suhetes

 • koer probleemide allikana

 • koerapidamise halduslik regulatsioon

 • reisimine koertega,

 • erinormid – koerte tõukohase töökasutamisega või avaliku näitamisega seotud õiguslikud alused

 • 5. aprillil 2013 16:00 Tallinnas, Tuisu 2A

 • 6. aprillil 2013 11:00 Tartus, Võru 80

 • 7. aprillil 2013 11:00 Sauga alevik, Põõsalinnu 2