Ostukorv 0

Logo Tere tulemast!

Lisaks heale ninale oodatakse päästekoertelt korralikku kuulekust ja võimet erinevatel pinnastel kartmatult liikuda. Koerajuhi ülesanne on igapäevaselt oma koeras neid oskusi arendada. Eksamil peavad koer ja koerajuht lisaks otsingule oma oskusi ka kuulekuse ja osavuse vallas näitama.Kuulekus


Selles osas oodatakse koeralt käskluste kiiret ja rõõmsat täitmist. Üldises plaanis sarnaneb kuulekuse osa KK või IPO kuulekuse teise astme elementidega. Samas on kaks suuremat erinevust:
 • toomisese on mõni tarbeese mitte hantel

 • üle tõkke toomise asemel peavad koerad näitama oma roomamisoskust


Teised nõutavad sooritused on:
 • kõrvalkõnd ilma rihmata

 • liikumiselt istumine

 • lamamine koos juurdekutsumisega

 • seisma jäämine koos juurdekutsumisega

 • edasisaatmine ja lamamine

 • lamamine häiritud olukorras


Osavus


Hoopis erinev võrreldes teiste meil harrastatavate aladega on päästekoerte eksamil takistuste läbimise osa. Koeralt oodatakse siin:
 • enesekindlust

 • juhitavust

 • rahulikkust

 • osavust


Sooritatavad elemendid:
 • liikuv tünnidest sild

 • kiigelaud

 • horisontaalne redel

 • kaugushüpe

 • tunnel

 • ebameeldival pinnasel kõndimine

 • juhitavus distantsilt

 • koera kandmine ja üleandmine


Parima ülevaate saab koera tööst video vahendusel. Siin on üks näide.


Kokkuvõttes on otsingukoera koolitus nõudlik ent väga mitmekülgne koolitusala. See annab harrastajale võimaluse nii lihtsalt koeraga tegeleda kui ka soovi korral teistele kasulik olla, aidates metsa eksinud või varingu alla jäänud inimesi otsida.

tundlikku nina saab rakendada väga paljudel inimestele vajalikel töödel. Otsingutööd ei ole mingi erand. Kui eelnevates kirjutistes tutvusime päästekoerte ajaloo ja tööpõhimõtetega, siis seekord vaataks lähemalt võimalikke kasutusalasid.


Otsingutöid erinevates keskkondades ühendab üks põhimõte – koer peab lõhna järgi leidma seal olevate inimeste asukoha ja neist koerajuhile märku andma. Kasutusala järgi jagunevad otsingukoerad jäljekoerteks, maastiku-, varingu- ja meil vähemlevinud laviiniotsingu koerteks. Rahvusvahelise Päästekoerte Organisatsiooni ehk IRO poolt koostatud eksamireeglid hõlmavad ka vetelpäästekoerte eksamit, kuid nende töö on rohkem kannatanute ja paatide transport vees ja kaldal kui otseselt otsimine. IRO otsingukoerte eksamite reegleid ehk IPO-R reegleid saab kasutada:
 • päris otsingutele kaasatavate koerte atesteerimise eksamite ühe osana

 • omaette eksamite või võistluste korraldamiseks


Jälg


See osa sarnaneb enim erijälje ehk FH eksamiga. Suurim erinevus on, et kui FH eksamil lõpeb jälg esemega, siis päästekoerte jäljeeksamil on jälje lõpus inimene, kellest koer peab märku andma. Ala jaguneb kaheks tasemeks:


A tase

 • võõra inimese tehtud jälg

 • 1000 sammu

 • 1,5 tundi vana

 • 5 nurka ja 5 eset


B tase
 • võõra inimese tehtud jälg

 • 2000 sammu

 • 3 tundi vana

 • 7 eset, 7 nurka – ka teravnurgad


Maastikuotsing


A tase
 • otsinguala 100x200m

 • 2 kadunut

 • tööaeg 15 minutit


B tase
 • otsinguala 100x300m

 • 3-6 kadunut

 • tööaeg olenevalt kadunute arvust 20-30 minutit


Koerajuht liigub otsinguala keskel ja koer peab läbi vaatama ala, mis jääb 50 meetri ulatuses koerajuhist paremale ja vasakule. Koerajuht tohib ala läbida ainult ühe korra.  Koertele on tihti raskeim järjekindlalt koerajuhist näidatud suunas piisavalt kaugele eemaldumine. Kuna tegemist on suhteliselt intensiivse harjutusega, peavad seda sooritama minevad koerad olema väga heas füüsilises vormis.Varing


Selles otsinguosas on kannatanud peidikutes ehk koeral puudub võimalus nendega nägemiskontakt saavutada. Seega peab koer inimeste leidmiseks lootma ainult oma ninale. Sellel ajal kui koer töötab, askeldavad varingul abilised, kes justkui kaevaks juba kedagi välja, lisaks on taustahelidena igasugune müra. Kõik selleks, et teha kindlaks, kas koer suudab segajaterohkes ümbruses oma tööle – kannatanute leidmisele – keskenduda. Nagu eelnevatelgi aladel, on ka varingueksamil kaks taset:


A tase
 • varingu pindala 600–800 m²

 • 2 kannatanut

 • tööaeg 15 minutit


B tase
 • varingu pindala 800–1200 m²

 • 3-6 kannatanut

 • tööaeg sõltuvalt kannatanute arvust 30-40 minutit


Lisaks otsingule (jälg, maastik, varemed, laviin) peavad koer ja koerajuht eksami sooritamiseks läbima veel kuulekuse ja osavuse osasooritused. Neis lähemalt järgmine kord.


Päästekoerte eksamireeglitega tutvuda siin.

Flyball

18.02.2011

Jätkates meil vähemlevinud koeraspordialade tutvustamist, on käes flyball’i kord. See osavust ja kiirust nõudev ala on alguse saanud Ameerikast. Esimesed huvilised alustasid tegutsemist 1960-ndate aastate lõpus ja esimene suurem võistlus peeti 1983. aastal. Praeguseks on see ala populaarne nii Euroopas kui maakera kuklapoolel.


Flyball on meeskondlik teatevõistlus koertele. Igas meeskonnas on neli koera. Koerad peavad üksteise järel läbima neljast takistusest koosneva raja, võtma palliautomaadist palli ja kiiresti tuldut teed pidi tagasi omaniku juurde jooksma. Konkureerivad võistkonnad jooksevad samaaegselt kõrvuti radadel. Raja pikkuseks on umbes 15 m ja takistuste kõrgus sõltub meeskonna väikseimast eest. Puhtas jooksus peaksid olema alustava ja rajalt naasva koera ninad kohakuti stardiväravas.


Tänapäeval on kasutusel  elektrooniline ajavõtusüsteem. Tänu sellele saavad koerast, kuid ei tohi jääda alla 20 cm. Seepärast ongi võistkonnas tihti kolme keskmist kasvu koera kõrval üks väike, sest nii saab kogu võistkond kasutada võimalikult madalaid takistusi. Tänu sellele läbivad koerad raja kiiremini.


Võitmiseks on tähtsad nii kiirus kui raja läbimise puhtus. Karistussekundeid määratakse nii palli pillamise kui ka koera liiga vara rajale lubamise


osalejad täpset tagasisidet iga stardi kohta. Aeg hakkab jooksma, kui esimene koer stardijoone ületab ja fikseeritakse, kui viimane koer on palliga tagasi stardis. Järgmine koer ei tohi enne alustada, kui eelmine on palliga tagasi jõudnud. Praegu on tavaline, et meeskond läbib raja 20 sekundiga. Maailmarekord on 15.22 sekundit.


Flyball on lõbus ja kiire koeraspordiala. Meeskondlikkus lisab alale vürsti. Kuna treeningutel ja võistlustel käiakse salgakesi, pakub ala koeraomanikele toredat suhtlemisvõimalust.

3 ese(t)