Aasta alguses sai lähemalt tutvustatud ainsat Eesti koeratõugu – eesti hagijat. Nüüd on Eesti Kennelliit asunud läbi viima eesti hagija tervist ja iseloomu käsitlevat uuringut.


Meie oma koeratõu käekäiguga tutvumiseks korraldatud uuringus on oodatud osalema kõik endised ja praegused hagijaomanikud. Mida rohkem vastuseid koguneb, seda täpsemaks kujuneb tulemus ja seda tõesema hinnangu saab tõu olukorrale anda. Kokkuvõtte koostab kennelliit 2012. aasta veebruaris.


Küsimustikku saab täita nii internetis, kui ka paberil. Viimasel juhu tuleks täidetud ankeet saata postiga Eesti Kennelliidu kontorisse aadressil Tuisu 2a 11314 Tallinn – Eesti Kennelliit. Lisainfot uuringu kohta leiab siit.


Pilt on pärit siit.