Teel kutsikast täiskasvanuikka läbib noor koerahakatis oma arengus mitmeid etappe, mis aitavad tal kujuneda teda ümbritsevasse keskkonda sobivaks isendiks. Siinjuures on tähtis roll igal koeraomanikul – neid faase kasutades saab vormida endale mõnusa kaaslase pikkadeks aastateks.Neonataalne periood: sünd – 2 nädalal • Kutsikas ei kontrolli oma kehatemperatuuri

 • Kutsika silmad ja kõrvad on kinni

 • Liigub aeglaselt roomates

 • Ei suuda iseseisvalt end kergendada


Üleminekuperiood: 2-3 nädalal • Kiire areng

 • Avanevad silmad ja kõrvad

 • Kutsikas õpib käima

 • Kutsikas muutub iseseisvamaks

 • Hakkab pesakonnakaaslastega suhtlema


Sotsialiseerumine 3-12 nädal • Varieerub indiviiditi

 • Kutsikas hakkab mängima

 • Õpib suhtlema ema, pesakonnakaaslaste, teiste liikide ja keskkonnaga

 • Läheb uude koju

 • Vajab palju uusi kogemusi


Esimene hirmu periood: 8-11 nädal • Jääb sotsialiseerumisperioodi sisse

 • Kogetud ebameeldivus jätab tugeva jälje

 • Omanik peab püüdma halbu kogemusi vältida


Juveliine periood: 12nädal – 18 kuud • Motoorsed oskused arenevad

 • Õppimisvõime areneb välja


Suguküpsus, puberteet 6-14 kuud • Koer katsetab oma piire

 • Näiliselt unustab varem õpitu

 • Kasvatamisel tuleb olla järjekindel


Teine hirmuperiood 6-12 kuud • Sarnaneb esimesele hirmuperioodile

 • Pole nii selgelt märgatav

 • Kartmise eest ei tohi karistada

 • Tuleb anda aega olukorraga tutvuda

 • Kui saab hirmust üle, kiita


Täiskasvanuiga: suguküpsus – surm • Iseloomu väljaarenemine jõuab lõpule umbes aasta pärast suguküpsust

 • Võivad avalduda ärevuse ja agressiooniga seotud probleemid


Vana koer: • Vaimsed ja füüsilised muutused

 • Isu ja kehakaalu kasv või kahanemine

 • Liigeste kangus

 • Segadus

 • Suurem ärrituvus

 • Sagedasem haukumine


Kõiki neid etappe tuleb koeraga tegelemisel arvestada. Kindlasti tuleb tähele panna kahte hirmuperiood, mis kattuvad esmalt sotsialiseerimise ja siis pubetreediga. Koera kasvatamisel tuleb hoolega jälgida, et kiidetud ja laidetus saaksid õiged asjad. Tihti juhtub seda, et puberteedi eas kardetakse “pähe istumist” ega teadustata võimalikku hirmuperioodi. Nii saadakse teatud käitumiste eest karistamisega hoopis arad koerad. Kindlasti tasuks värskel koeraomanikul koolitaja poole pöörduda. Samuti soovitaks kuulata mitme erineva koolitaja arvamust ja käia erinevatel seminaridel, sest iga koer on indiviid ja vajab eraldi lähenemist.